ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ุ6
หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
4
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
8
หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
7
หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00