ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2
บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
14
บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
17
บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
16
บ้านเนินบ่อทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
7
บ้านสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
3
บ้านแพง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00