ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ต้นหนุน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4
สวนดอก ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3
หนองอึ่ง. ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2
ป่าบง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00