ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านฮ่องห้าหลวง ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4
บ้านสันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5
บ้านฮ่องห้าน้อย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
7
บ้านสันป่าเหียว ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
8
บ้านสันป๋อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
10
บ้านสันลมจอย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
11
บ้านใหม่พัฒนา ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00