ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
-
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
-
ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
7
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
9
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
5
ตำบลนาจักรเฉพาะด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข101(ตอนเลี่ยงเมือง) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
5
ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
6
ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
10
ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2
ตำบลเหมืองหม้อเฉพาะด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข101 (ตอนเลี่ยงเมือง) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
4
ตำบลเหมืองหม้อเฉพาะด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข101 (ตอนเลี่ยงเมือง) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00