ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาผา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านนาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
12
บ้านนาผาใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7
บ้านผาสุกพัฒนา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
9
บ้านคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00