ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านดอนคีรี ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
2
บ้านสะไมย์ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00