ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านถืมตอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2
บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3
บ้านวังฆ้อง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4
บ้านนาท่อเด่น ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
5
บ้านกิ่วป่าห้า ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
6
บ้านดอนถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7
บ้านฝายแก ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
8
บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2
บ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00