ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
3
บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
5
บ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
13
บ้านกลางพัฒนา ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
4
บ้านห้วยขาม ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00