ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5
บ้านต้นหนุน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6
บ้านภูเพียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
10
บ้านสันติสุข ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
11
บ้านใหม่ดินแดน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00