ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไตรธารวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยเลียบ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
บ้านห้วยไฟ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
บ้านตะเคียนทอง ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
7
บ้านห้วยนางิ้ว ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00