ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอ่ายนาผา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาผา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวีียงสา จังหวัดน่าน
5
บ้านอ่าย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
10
บ้านนาไลยใต้ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00