ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ห้วยม่วง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3
นาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
เมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
7
ดอนไชยพระบาท ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00