ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันทะ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านสันทะ
10
บ้านใหม่หัวดง
4
บ้านวังคำ
7
บ้านห้วยส้ม
8
บ้านส้าน
1
บ้านเชตวัน
4
บ้านห้วยจอย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00