ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำตวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านกิ่วน้ำ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
9
บ้านน้ำตวง อ.น้ำพาง จ.น่่าน
10
บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00