ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำปาย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
3
บ้านห้วยกอม ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
4
บ้านกิ่วกอก ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ุ6
บ้านต๋อซ้อ ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00