ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านไก่เถื่อน ต.บ่อแก้ว. อ. นาหมื่น จ. น่าน
4
บ้านปง ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น จ. น่าน
5
บ้านบ่อแก้ว อ. นาหมื่น จ. น่าน
6
บ้านป่าเป้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
13
บ้านตากร้า ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
14
บ้านป่าแพะ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00