ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าแดด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านป่าแดด ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9
บ้านหัวนา ต.พง์ อ.สันติสุข จ.น่าน
6
บ้านพงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00