ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหาดเค็ด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
4
บ้านเมืองหลวง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
7
บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9
บ้านใหม่สามัคคี ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00