ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
นาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1
บ้านน้ำลัด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
5
บ้านสบแก่น ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00