ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6
บ้านดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
7
บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1
บ้านท่าค้ำ ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
4
บ้านเชียงแล ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00