ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านสันทรายน้อย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
3
บ้านโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4
บ้านป่าตึง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
5
บ้านร่องก๊อ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
6
บ้านป่ากล้วย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
7
บ้านป่าย้าง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
8
บ้านป่าข่า ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
1
บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
10
บ้านใหม่สันติสุข ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
11
บ้านป่ากล้วยเหนือ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
9
บ้านใหม่ทรายทอง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ุ6
บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00