ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
ร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
12
ร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
19
ร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
29
ร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00