ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันมะค่า ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
3
บ้านสันบัวคำ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4
บ้านสันติธรรม ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
7
บ้านสันป่าคาม ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00