ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านศรีป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
10
บ้านศรีชัยภูมิ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00