ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวาวีวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ปางกิ่ว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12
โป่งกลางน้ำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1
วาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
14
ขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
15
แม่โมงเย้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
19
จู้จี้ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
20
เลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
22
มังกาล่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
24
ปางกลาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00