ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สบป่อง ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
1
ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2
ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
3
ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
1
ปางมะผ้า ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
1
นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00