ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแอก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่บ้านหนองแอก ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
3
หมู่บ้านหนองแปลง ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
6
หมู่บ้านหนองไม้ลู่ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00