ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทำนบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวังตะแบก ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
2
บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
3
บ้านทำนบ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
4
บ้านทำนบ(บ้านเหนือ) ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
6
บ้านทำนบพัฒนา ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00