ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองเขาควาย ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
4
บ้านตะเฆ่ค่าย ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00