ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านหนองจิก ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
7
บ้านป่ากล้วย ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านประดาแล้ง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
10
บ้านหนองยางล้ม ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
11
บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00