ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านมอวรรณทอง ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
8
บ้านยางเลียง ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
12
บ้านพิณทอง ต.วังทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00