ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านเขาน้ำเพชร ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
9
บ้านวงฆ้อง ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
10
บ้านมอฝ้าย ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00