ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเทียมเจริญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหนองจอก ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
4
บ้านหนองไผ่ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00