ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเกาะสง่า ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
2
บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
3
บ้านท่าเสลี่ยง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
4
บ้านหนองไผ่ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
5
บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
6
บ้านหงส์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
7
บ้านใหม่ฤทธิ์เจริญ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
8
บ้านหนองจอก ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
9
บ้านปล้องทองพัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
10
บ้านหนองเต่าดำ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
11
บ้านโคนกลาง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
12
บ้านนาสุขเจริญ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
13
บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
4
บ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
5
บ้านท่าตะคร้อ-เขาทอง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
9
บ้านโคนเหนือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
10
บ้านบ่อตาโพธิ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
15
บ้านศรีนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
20
บ้านสุกรพันธุ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00