ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
12
หนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00