ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าเล่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00