ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
3
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
5
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2
บ้านวังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4
ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
3
ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4
บ้านย่านรี ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
5
ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4
บ้านโสมง บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
5
บ้านห้วยริน บ้านดงสะเลี่ยม ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00