ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านผาเวียง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3,
บ้านผาเวียง, บ้านสะท้อ,บ้านปางสา,บ้านโป่งตีนตั่ง,บ้านปางตะเคียน,บ้านโป่งวัว,บ้านยางตอย,บ้านแม่ทาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00