ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปากสาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านบานชื่น ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
7
บ้านปากสาน ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00