ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านห้วยตะเพียนทอง ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1
บ้านห้วยไคร้ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
6
ห้วยสัก ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
8
บ้านเขาแหลม ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00