ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโบราณหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโบราณหลวง ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
9
บ้านคุกเหนือ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00