ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโรงเจ๊ก ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
6
บ้านป่ามะม่วง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
9
บ้านห้วยคร้า ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
10
บ้านนิคม ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
11
บ้านสมาคมนา ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
10
บ้านไทรงาม ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00