ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
4
ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
9
ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
14
ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
บ้านหนองกระดี่ ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง
2
ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00