ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกกะทือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโคกกะทือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
7
บ้านสระบัว ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
8
บ้านคลองชัด ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00