ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
2
หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
3
หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
5
หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
6
หมู่ 6 บ้านแม่น้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
7
หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
11
หมู่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
1
หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00