ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
6
ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
9
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00