ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
วัดโบสถ์ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
7
นากลาง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00