ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,3
ต.ย่านยาวอ.สวรรคโลกจ.สุโทัย 64110
5
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโทัย 64110
7
บ้านบึง ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย64110
9
บ้านคุ้งวารี ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
11
บ้านย่านยาว ต.ย่านยาวอ.สวรรคโลกจ.สุโทัย 64110
12
บ้านหนองปลาหมอ ต.ย่านยาวอ.สวรรคโลกจ.สุโทัย 64110

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00