ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2 ,
บ้านท่าทอง , บ้านท่าเกษม
6
ท่าเกษม ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
7
ท่าทอง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00